Renovatie / Transitie

Renovatie, verduurzaming, up grading, transitie of functie verandering hebben allemaal tot doel een bestaande object een langer leven of tweede leven te geven. Soms gaat het om een beperkte ingreep, soms zijn de maatregelen vergaand.

Vaak zijn met beperkte ingrepen al een vergaande resultaten te bereiken. Voor bestaande gebouwen is verduurzamen en up graden het instrument om uw huurder aan u te binden voor een langere of nieuwe contract periode. Wacht u te lang dan zal de huurder uitkijken naar een duurzamere locatie met betere voorzieningen en voorwaarden. Een proactieve houding draagt bij aan het behoud van uw huurder. Wij steunen u daar graag in.

Het thema Transitie betreft het veranderen van een bestaand gebouw met een bestaande functie naar een andere gebruiksfunctie. Vaak lastige en moeilijke vraagstukken. Een nieuwe gebruiksfunctie in een bestaand gebouw zien te realiseren vraagt naast een object met een goede basis, een nieuwe functie, juist ook de gedrevenheid in combinatie met creativiteit om van idee te komen tot een realiseerbaar en geslaagd project. Zo werd door ons Pakhuis de Zwijger in het Amsterdams haven gebied van historisch koelpakhuis omgevormd tot culturele broedplaats. Ook werden bestaande kantoorlocaties omgevormd tot succesvolle studentenhuisvestings projecten of woningen.

Bronvermelding foto: NSI