Klimaatneutraal wonen

De woningbouw in Nederland staat voor een enorme inhaalslag. In de stedelijke gebieden is een grote vraag naar woningen voor een diversiteit aan bevolkingspopulatie. Duurzaamheid is daarbij een uitgangpunt. Nul op de Meter, Klimaatneutraal en Passiefhuis zijn daarbij veelgehoorde kreten. In Amsterdam wordt op vele nieuwbouwontwikkelingen nu reeds een EPC score van < 0,15 vereist, de landelijke EPC eis voor 2020 wordt gesteld op 0.

De projecten worden veelal gerealiseerd door transformatie van bestaande kantoren of gestapelde nieuwbouwontwikkelingen op binnenstedelijke locaties. Ruimte is hierbij essentieel. In gestapelde woningbouw is het dakvlak per woning beperkt, en is het simpelweg toevoegen van PV panelen niet langer voldoende om een lage EPC waarde te bereiken en de energiebalans voor de woningen op nul uit te laten komen. Er is derhalve iets extra’s nodig. Hiensch Engineering speelt in op deze ontwikkelingen en presenteert daarom het:

Wat is het CERA systeem?

CERA staat voor “Central Energy Recovery Airflow”. Dit concept is door Hiensch in eigen beheer ontwikkeld en is speciaal toegespitst op gestapelde woningbouw. Moderne woningen zijn zo goed geïsoleerd dat het aandeel verwarming in de energiekosten steeds minder wordt. Een groot deel van het gebouwgebonden energieverbruik (> 25%) wordt veroorzaakt door de ventilatie. Het CERA systeem bespaart juist hier op de energiekosten. Het CERA systeem is opgebouwd uit een speciale ventilatie control box (CERA unit) in de woning in combinatie met een centrale speciale WTW-unit op het dak.

Het principe is simpel; in plaats van in elke woning een eigen WTW unit met 2 ventilatoren en kruisstroomwisselaar te plaatsen wordt dit gecentraliseerd. Het energieverbruik voor de ventilatie en ventilatietransmissie wordt daarmee met meer dan 30% lager ten opzichte van beste scorende WTW systemen tot nu toe, en zelfs meer dan 50% lager dan een conventioneel systeem!

Waar kunnen we het CERA systeem toe passen?

In alle gestapelde woningbouwontwikkelingen waarbij laag energieverbruik gewenst is kan het CERA systeem worden geïmplementeerd in het ontwerp. Daarnaast is het systeem ook uitermate geschikt bij de transformatie van kantoren naar woningen, omdat de bestaande infrastructuur van kanalen, schachten, en techniekruimten hergebruikt kan worden. Laat u verder informeren over de mogelijkheden en voordelen van het CERA concept, die verder gaan dan een lage EPC waarde en neem contact met Hiensch Engineering B.V. op.

Bronvermelding foto’s: Hiensch Engineering