Energie & Onderhouds Monitoring

Building performance management is de verzamelnaam voor een tweetal monitoring gereedschappen die samen zorg dragen voor een efficient en effectief beheer van de gebouw installaties op het gebied van energie, prestaties en technisch beheer. Het biedt de gebouw eigenaar en gebouwgebruiker gereedschap om verschillende belangrijke zaken voor de eigenaar en of gebruiker in beeld te brengen, te bewaken en te sturen en te monitoren. Het gaat hier in hoofdzaak om het monitoren van de gebouw prestaties op het gebied van juist functioneren op gebruikers niveau (presteert de installatie in mijn kantoor wel goed?), op het gebied van energie verbruik (gebruikt het gebouw of een efficiente en effectieve wijze de energie) en wordt het installatie technisch beheer en onderhoud op een eefficiente en effectieve wijze uitgevoerd.

Bronvermelding foto’s: Hiensch Engineering