AKZO NOBEL Hoofdkantoor te Amsterdam

In opdracht van AKZO NObel, werden de hoogwaardige technische installaties ontworpen en gerealiseerd voor het hoofdkantoor van AKZO Nobel ( circa 16.000 m2 BVO) op de Zuid-as in Amsterdam. Hiensch Engineering ontwierp de klimaat-, sanitaire-, elektrotechnische alsmede detransport en de zwakstroom en ICT installaties. De uiterst duurzame installaties in uitvoering gerealiseerd en  begeleid.  Inclusief het door AKZO gewenste inbouwpakket. Group A tekende voor het architectonische ontwerp.

Het gebouw is voorzien van een dubbele huid voor een optimale en proactieve gebouwschil. De regelbare zon- en lichtwering en te openen delen zijn opgenomen in de dubbele huid.  Voor de warmte- en koude opwekking wordt gebruik gemaakt van een WKO installatie. Op het dak zijn PV panelen in het dakontwerp geïntegreerd. Klimatisering geschied middels een klimaatplafond. Verlichting wordt uitgevoerd in LED.

Het gebouw heeft een Breeam Excellent ontwerpcertificaat en is bij oplevering voorzien van een Breeam Excellent label. Daarnaast is het gebouw voorzien van een geavanceerd monitoring systeem om de prestaties en energieverbruik te kunnen waarborgen.

Via onderstaande link is een buitengewoon snelle bouwcyclus te zien: https://youtu.be/8MAN9R1draE. Voor meer informatie nodigen wij u graag uit contact te zoeken met ons kantoor.

Thema’s: #Kantoren #Breeam #Duurzaamheid

Bronvermelding foto: Frank Hanswijk